Tietopankki

Tietopankki-osio koostuu useista eri osa-alueista, joista löytyy tietoa kansalais- ja yhdistystoimijoille aina oppaista lähtien erilaisten työkalujen käyttämiseen. Tietopankki toimii yhdistysten ja järjestöjen tukena. Tämä tietopankkiosio koostuu seuraavista osa-alueista;

 • Koulutusta yhdistyksille ja yhdistystoimijoille
 • Yhdistyksen hallinnointi ja talous
 • Rahoitus ja varainhankinta
 • Viestintä ja markkinointi
 • Yhdistyksen kehittäminen
 • Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä
 • Työllistäminen yhdistykseen
 • Projektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Toiminnan ja tapahtuman järjestäminen
 • Verkostoyhteistyö
 • Vapaaehtoistoiminta
 • Vertaistoiminta
 • Ryhmätoiminta
 • Toimitilat

Koulutusta yhdistyksille ja yhdistystoimijoille

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista koulutuksista, jotka ovat suunnattu yhdistyksille ja yhdistystoimijoille. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Koulutukset on listattuna, josta löydät koulutuksen nimen, ajankohdan ja koulutuksen järjestäjän sekä koulutuspaikkakunnan. Valitessasi koulutuksen, avautuu koulutusta tarkemmin koskevat tiedot ilmoittautumisesta, koulutuksen sisällöstä, kohderyhmästä sekä muusta koulutusta koskevasta tiedosta.

Yhdistyksen hallinnointi ja talous

Tästä osiosta löydät kootusti perustietoa yhdistyksen talouden ja hallinnon tueksi. Tämän osion sisältä löydät tietoa yhdistyksen perustamisesta, hallinnollisista tehtävistä, taloudesta, yhdistyslainsäädännöstä ja verotuksesta, arkistoinnista, yhdistyksen kokouskäytännöistä ja tietosuojakäytännöistä.

Yhdistyksen rahoitus ja varainhankinta

Tästä osiosta löydät tarkemmin tietoa yhdistyksen rahoitukseen ja varainhankintaan liittyen. Osiossa on kerrottu erilaisia väyliä rahoituksen hakemiseen liittyen aina oman toiminnan tuotoista julkiseen rahoitukseen. Lisäksi täältä löytyy tietoa korona-ajan tukeen liittyen. Tämän lisäksi osiossa on vielä oma osio eri säätiöistä ja rahastoista, joista voi hakea rahallista tukea toimintaan. Sivustolle on lueteltu erilaiset säätiöt ja rahastoja, joita klikkaamalla saat tarkempia tietoja kyseisestä säätiöstä tai rahastosta.

Yhdistyksen viestintä ja markkinointi

Tämä osio koostuu useammasta pienemmästä osa-alueesta, jotka yhdessä muodostavat viestintää ja mainontaa koskevan kokonaisuuden. Viestintä ja mainonta osio koostuu vaikuttamisesta, koulutusmainoksista, mediayhteistyöstä, esitteistä, kotisivuista, sosiaalisesta mediasta, mediayhteistyöstä, esiintymistaidoista, palvelun viestinnästä, verkkotyökalut ja -ohjelmat sekä saavutettavuudesta. Täältä löytyy paljon tietoa ja tukea sekä erinäisiä oppaita viestintää ja mainontaa koskien.

Yhdistyksen kehittäminen

Tästä osiosta löydät monenlaisia linkkejä, jotka auttavat ja tukevat yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä

Tästä osiosta saat tietoa ja tukea sekä keinoja ja menetelmiä toiminnan arvioimiseen. Sivusto koostuu eri osioista, jotka ovat; itsearviointi, vertaisarviointi, osallistava arviointimenetelmät, projektien arviointi sekä vapaaehtoistoiminnan arviointi ja kehittäminen. Näitä eri menetelmiä käyttäen ja hyödyntäen saat arvokasta tietoa oman toiminnan arvioimiseen.

Työllistäminen yhdistykseen

Tästä osiosta löydät tietoa, miten yhdistys voi työllistää. Osion sisälle kuuluu kaksi osa-aluetta, tukea työllistämiseen sekä työllisyyshankkeita ja toimijoita. Osiossa käydään läpi yhdistysten roolia työllistäjänä ja miten yhdistys toimijana voi työllistää. Myös yhdistyksen roolia työllistämisessä avataan.

Projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Tässä osiossa on kootusti erilaisia oppaita, joita yhdistykset voivat käyttää oman projekti toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa tukena. Myös hankkeen arviointiin löytyy täältä paljon oppaita ja tukea. Lisäksi löydät tähän liittyen hankkeita, jotka on lueteltu sivuston lopussa.

Share this