Vapaaehtoistoiminta

Tästä osiosta löydät tarkemmin tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Tämä kokonaisuus muodostuu seuraavista osista;

 • Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja organisointi
 • Vapaaehtoisten rekrytointi
 • Vapaaehtoistoiminnan viestintä
 • Vapaaehtoisten koulutus ja perehdytys
 • Vapaaehtoisen ohjaaminen
 • Vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen

Näistä löydät paljon tietoa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen. Lisäksi tiedot auttavat toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.

Vertaistoiminta

Tämä osio käsittelee vertaistoiminnan merkitystä. Osiossa on kaksi muuta osa-aluetta, jotka ovat menetelmiä vertaistoimintaan ja vertaisryhmän perustaminen. Täältä löytyy paljon tietoa siitä, miksi vertaistoiminta on tärkeää ja miten toimintaa voi aloittaa sekä toiminnan kehittämiseen ja arviontiin työkaluja.

Vapaaehtoistoiminta

Ryhmätoiminta

Tässä osiossa käsitellään vertaistoiminnan hiljaista tietoa. Tämä tieto auttaa toiminnan järjestämisessä. Ryhmätoiminta osio koostuu myös useasta osa-alueesta;

 • Vastuuhenkilöt
 • Ryhmän avoimuus
 • Toimintamuodot
 • Ryhmän ohjaaminen
 • Toimintamuodot
 • Menetelmiä ryhmätoimintaan
 • Yksilöllinen tuki

Valtaosa näistä tarjoaa tietoa, jota voi hyödyntää kaikenlaisessa ryhmätoiminnassa.

Toimitilat

Tietopankin viimeinen osa-alue on toimitilat, joka koostuu vastaavista tiedoista kuin aiemmin yhteisöt-kohdassa kuvatut toimitilat. Tässä osiossa löytää tiedot Pohjanmaan käytössä olevista toimitiloista. Valitessaan toimitilan, sivusto avaa tietoikkunan toimitilojen käyttömaksuista, tilavuokrauksesta sekä tärkeistä tiedoista toimitilojen käyttöä koskien.

Jos haluat ilmoituksesi sivuille, sinun tulee rekisteröityä sivustolle. Sivustolla ilmoittaminen on täysin ilmaista ja helppoa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tutustu palvelun henkilötietojen käsittelyyn (tietosuojaseloste, GDPR). Rekisteri- ja tietosuojaselosteesta pääset lukemaan Sinnedit.fi-sivuston viimeisimmän GDPR:n mukaisen eli henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Tämä seloste on laadittu 18.05.2018 ja viimeisin muokkaus siihen on tehty 24.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Sinnedit.fi

Järjestö 2.0 Pohjanmaa hanke

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

sinnedit@pohy.fi, +358 50 3590 988

Rekisterin nimi

Sinnedit.fi asiakas- ja yhteystietorekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

GDPR:n mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • julkisen tehtävän hoitaminen tai
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. tilastointi, asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, ylläpitää asiakassuhteita sekä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan monia yksilöllisiä tietoja, kuten nimi, asema, yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään Sinnedit.fi:llä arkistointilain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot, jotka rekisteriin tallennetaan, saadaan joko asiakkaalta, omaiselta tai edunvalvojalta. Esimerkiksi erilaisilla lomakkeilla jätetyt henkilötiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero, sosiaalisen median palvelujen kautta jätetyt yhteystiedot, sopimustiedot ja niin edelleen, kirjautuvat aina rekisterinpitäjälle jos henkilö hyväksyy tietojensa käsittelyn. Tarkista siis aina, minne tietojasi luovutat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei saa luovuttaa säännönmukaisesti muille tahoille, eikä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsiteltäessä on noudatettava huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä henkilötietoja on suojattava asianmukaisesti. Kun rekisteritiedot on tallennettu Internet-palvelimiin, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta on huolehdittava asiaankuuluvasti. Tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti, ja niitä saa käsitellä vain työntekijät, joille se työnkuvan puolesta kuuluu.

Vapaaehtoistoiminta

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöillä on oikeus tarkastaa tarvittaessa kaikki hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa on muokattavaa, on henkilöllä oikeus vaatia tietojen korjaamista tai täydentämistä. Muokkauspyyntö pitää tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä. Jos kirjallinen pyyntö muutoksista on tehty rekisterinpitäjälle, tulee tämän vastata asiakkaalle tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Säädetty aika on yleisesti maksimissaan kuukausi.

Muut henkilötiedot ja niiden käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilö voi muun muassa pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee tehdä aina kirjallisesti rekisteriä pitävälle taholle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus vaatia tarpeen mukaan pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Jos jokin asia jää askarruttamaan, ota rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä

Sähköpostitse: sinnedit@pohy.fi

Puhelimitse: 050 359 0988

Sivuilta löytyvällä lomakkeella voi antaa palautetta sivustosta ja kehittämisehdotuksia. Sivuston käyttöohjeet ja ohjevideot löytyvät keskitetysti Toimeksi-verkoston valtakunnallisesta Toimeksi.fi-palvelusta. SinneDit on osa Toimeksi-verkostoa.

Palvelun käyttöohjeet

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin:

 • Palveluun rekisteröityminen
 • Kirjautuminen verkkopalveluun
 • Salasanan muuttaminen
 • Unohtuneen salasanan pyytäminen
 • Organisaation uuden käyttäjän hyväksyminen
 • Ongelmatilanteiden ratkaisu
 • Palvelun käyttöohjeet
 • Ohjevideot

Palveluun rekisteröityminen

 • Klikkaa itsesi palvelun Kirjaudu/Rekisteröidy-sivulle. Se löytyy palvelun etusivulta oikeasta ylälaidasta.
 • Valitse rekisteröintilomakkeelta se verkkopalvelu, johon haluat rekisteröityä.
 • Lisää lomakkeen kenttiin yhteystiedot. Organisaation virallisen nimen voit kirjoittaa joko kokonaan itse tai valita listalta, mikäli nimi löytyy valmiiksi listalta.
 • Lisää Tilin tiedot lomakkeen ohjeistuksen mukaan. Katso erityisvaatimukset käyttäjätunnukselle ja salasanalle.
 • Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja hyväksy ne rastittamalla kohta Hyväksyn käyttöehdot.
 • Tallenna antamasi tiedot painamalla Rekisteröidy-painiketta.
 • Saat rekisteröitymisestä vahvistusviestin antamaasi sähköpostiin.
 • Organisaation ensimmäisenä käyttäjänä voit kirjautua heti rekisteröitymisen jälkeen palveluun, tuottaa toimijan perustiedot sekä julkaista ne.
 • Jatkossa kun organisaatiosta on hyväksytty jo henkilöitä palveluun, niin kyseisen käyttäjät hyväksyvät uudet käyttäjänsä palveluun.

Kirjautuminen verkkopalveluun

Jos olet ensimmäinen organisaatiosi käyttäjä palvelussa, voit kirjautua palveluun heti rekisteröitymisen jälkeen. Muut samaan organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat kirjautua palveluun heti, kun organisaation jo hyväksytyt käyttäjät ovat hyväksyneet heidät palvelun käyttäjiksi.

Jotta voit käyttää palvelun kaikkia organisaatioille tarkoitettuja toimintoja, sinun tulee kirjautua palveluun:

 • Paina palvelun etusivun ylälaidasta löytyvää Kirjaudu/Rekisteröidy-linkkiä.
 • Lisää Kirjaudu-lomakkeeseen ensimmäiseen kenttään käyttäjätunnus tai sähköpostiosoitteesi, jota käytit rekisteröityessäsi palveluun.
 • Toiseen kenttään lisätään salasanasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voit pyytää uuden kirjautumislomakkeen Oletko unohtanut salasanasi -toiminnolla.
 • Ensimmäisellä kirjautumiskerralla järjestelmä saattaa ilmoittaa, että sähköpostiosoitteesi tai käyttäjänimesi on virheellinen, ota yhteyttä organisaatiosi muihin käyttäjiin ja pyydä heitä hyväksymään myös sinut palvelun käyttäjäksi.
 • Kirjautumisen yhteydessä verkkopalvelukokonaisuudessa on käytössä käyttäjän varmistamiseksi Googlen Recaptchan näkymätön toteutus. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän varmistaminen hoituu yleensä ilman, että käyttäjä itse joutuu tekemään varmistustehtäviä. Mikäli Google pitää kirjautumista epäilyttävänä, joutuu käyttäjä kuitenkin tekemään yhden tai useamman kuvavarmistuksen kirjautumisen yhteydessä.
 • Suosittelemme vaihtamaan salasanan säännöllisin määräajoin.
 • Kirjautumisen jälkeen voit tuottaa sisältöjä, kuten toimijan perustiedot. Muista julkaista tiedot.
 • Katso tarvittaessa ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Salasanan muuttaminen

Suosittelemme vaihtamaan salasanan säännöllisin määräajoin. Salasanan muutat itse seuraavasti:

 • Kirjaudu sisään palveluun.
 • Näet kirjautuneena palvelun yläreunassa oman nimesi tai käyttäjätunnuksesi. Mene oman nimesi päälle ja valitse Muokkaa omaa profiilia.
 • Olet nyt omalla profiilisivullasi, josta löydät Luo salasana -linkin. Klikkaa linkkiä.
 • Anna joko järjestelmän luoda sinulle uusi salasana tai kirjoita valitsemasi uusi salasanasi.
 • Vahvista uusi salasanasi painamalla Päivitä käyttäjätiedot -painiketta.
 • Tallenna salasanasi ja huolehdi sen turvallisesta säilyttämisestä.
 • Katso tarvittaessa ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Unohtuneen salasanan pyytäminen

Jos olet unohtanut salasanasi, toimi näin:

 • Paina sivun ylälaidasta löytyvää Kirjaudu sisään -linkkiä.
 • Kirjaudu -lomakkeen yhteydessä näet linkin Oletko unohtanut salasanasi. Paina linkkiä.
 • Lisää ensimmäiseen kenttään käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite tulee olla sama, jolla olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
 • Paina Pyydä uusi salasana -painiketta.
 • Saat ilmoituksen, että uusi salasanasi on lähetetty antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 • Mene sähköpostiisi ja avaa viesti. Viestistä löydät uuden salasanasi, jota käyttämällä pääset kirjautumaan verkkopalveluun.
 • Suosittelemme vaihtamaan annetun salasanan seuraavan käyttökerran yhteydessä sekä tallentamaan salasanasi ja huolehtimaan sen turvallisesta säilyttämisestä.
 • Katso tarvittaessa ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Organisaation uuden käyttäjän hyväksyminen

Organisaatioiden hyväksytyt käyttäjät hyväksyvät saman organisaation uusia käyttäjiä palvelun käyttäjiksi seuraavasti:

 • Hyväksyttynä käyttäjänä sähköpostiisi saapuu viesti aina uudesta organisaatiosi käyttäjästä.
 • Mene Kirjaudu/Rekisteröidy-sivulle ja kirjaudu palveluun.
 • Klikkaa organisaatiosi profiilissa vasemman palstan Käyttäjät -kohtaan.
 • Valitse se uusi käyttäjä, joka odottaa hyväksyntää.
 • Vaihda valitun käyttäjän tilaksi Hyväksytty.
 • Tallenna lopuksi tekemäsi valinnat.
 • Katso tarvittaessa ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Ongelmatilanteiden ratkaisu

 • Jos palveluun rekisteröityminen ei onnistu. Tarkista kaikki kentät, että olet täyttänyt ne huolellisesti. Kaikki rekisteröitymislomakkeen kentät kannattaa tarkistaa ja huomioi myös vaatimukset käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Tutustu myös käyttöehtoihin ja rastita Hyväksyn käyttöehdot -kohta. Mikäli ongelmat rekisteröitymisessä jatkuvat, ota yhteyttä oman alueesi verkkopalvelun ylläpitoon.
 • Palveluun kirjautuminen ei onnistu: Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi tai pyydä organisaatiosi jo hyväksyttyjen käyttäjien hyväksyä myös sinut käyttäjäksi.
 • Salasanan vaihtaminen ei onnistu: Toimi ohjeistuksen mukaan. Muista lopuksi tallentaa salasana. Mikäli ongelmat salasanan vaihtamisessa jatkuvat, ota yhteyttä oman alueesi verkkopalvelun ylläpitoon.
 • Salasana on unohtunut: Pyydä uusi salasana Kirjaudu/rekisteröidy-sivulta löytyvän Unohtuiko salasanasi -toiminnon kautta.
 • Pääsy kirjautumissivulle ei onnistu: Koeta pääsyä kirjautumissivulle toisella selaimella tai tilanteen jatkuessa ota yhteyttä oman alueesi verkkopalvelun ylläpitoon.
 • Kuvavarmenne estää kirjautumisen palveluun: Kuvavarmenteita voi joutua tekemään useita. Tee niin monta kuvavarmennetta kuin järjestelmä vaatii.
 • Sisällöntuotanto palvelussa ei onnistu: Tutustu palvelun ylläpidossa oleviin ohjeisiin tai tilanteen jatkuessa ota yhteyttä oman alueesi verkkopalvelun ylläpitoon. Muista myös täyttää kaikki lomakkeen pakolliset kentät ja julkaista sisällöt pakollisten kenttien täyttämisen jälkeen.

Palvelun käyttöohjeet

Tarvittaessa voit tutustua ja hyödyntää laajaa toimijaan sidotun käyttäjän käyttöohjeistusta.

Sinnedit.fi ja Toimeksi.fi -palvelun avoin data

Koska Sinnedit.fi ja Toimeksi.fi tekevät laajalti yhteistyötä, kannattaa tutustua Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden rajapintojen hyödyntämiseen ehtoihin. Verkkopalvelukokonaisuus tarjoaa maksutta käyttöön koneluottavia avoimia rajapintoja.

Avoimen datan käyttöehdot rajapintojen käyttöön

Rajapinnan käyttö on mahdollista ja samalla maksutonta ei-kaupallisille toimijoille, kuten yhdistyksille, järjestöille, kunnille ja kaupungeille ei-kaupallisissa tarkoituksissa.

Rajapintaa ei saa käyttää minkäänlaisiin laittomuuksiin. Laittomiksi ja hyvän tavan vastaisiksi tarkoituksiksi luetaan esimerkiksi palvelinestohyökkäys. Toimeksi.fi palvelun ylläpito varaa oikeuden estää kohtuutonta rasitusta aiheuttavien osapuolten pääsyn rajapintaan.

Rajapinnan sisältöä ei saa tallentaa EU-alueen ulkopuolelle. Jos organisaatiosi tallentaa rajapinnan sisältöä esim. omalle palvelimelle, organisaatiotasi koskee EU-yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet, joista tulee huolehtia. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä organisaatiolla tulee olla oikeus käsitellä tietoja.

Käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältöjä omalla vastuullaan.

Jaettava sisältö

Sisällöt on tuotettu pääasiassa suomeksi. Osa sisällöistä on kuvattu osin myös muilla kielillä. Joihinkin sisältöihin liittyy myös kuvia.

Kuten Toimeksi.fi-palvelukokonaisuuden kautta saatuja sisältöjä, myöskään Sinnedit.fi-palvelun sisältöjä ei saa muokata. Sisältöä voi vapaasti käyttää edellyttäen, että lähteenä käytetyn verkkopalvelun nimi mainitaan.

Share this